Livres en espagnol
 
 

Vua Là Phật, Phật Là Vua

 • Thích Nh in,Nguyn Minh Tin, (aut.)
 • Viên Giác Tùng ThÆ°
 • (30/06/2020)
 • ISBN: 9798662640986
 • Pas de stock voir les livres liés

   Recevoir un email quand disponible
 
 

i có nhng cuc t giã hùng tráng gây n tng nh to ngun cm hng sâu m trong lòng ngi qua lch s ng thi và mai sau. iu ó chng minh tin nhân có lý do xác áng khc t quá kh tù hãm, nhm hng tng lai không ch cho riêng mình mà còn ngh ti ng loi và chúng sanh. Nhng cuc t giã hay nói chính xác hn là nhng cuc vt thoát can trng mi din t úng ng ngha và ng cnh ca mi s kin mà tôi cho rng trong ba thi k: c i, trung hng và hin i.

Có th nêu mt ít trng hp vt thoát hy hu nh Thái T Tt-t-a (Siddhattha), vua A-dc (n ), Pháp s Huyn Trang (Trung Hoa) thi c i; vua Trn Thái Tông, Trn Nhân Tông (Vit Nam) thi Trung hng, c t Lai Lt Ma 14 (Tây Tng) thi hin i, và còn nhiu na... nhng bc o s, B Tát, Thánh nhân làm bt lên sc sng hào hùng bng tâm t bi và tu giác ca h, làm ni nng ta vng chc cho chúng ta.

Sách này chuyn ti qua 4 chng: v công chúa Thun Thiên, 3 vua nhà Trn: Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông mà c 3 ông u có nhân duyên sâu dày vi Pht pháp lâu i. Nhng ít ngi bit n Trn Thái Tông và Thánh Tông mà ch bit Trn Nhân Tông nhiu hn. Vì l, i có muôn mt: gian tà, trung - nnh, phò tá - phn trc, ph lp, phe phái, yêu ghét, thân thù... thì cho dù có trong ngôi v Hoàng hu, Quân vng i chng na thì cng không thoát khi vòng h ly trm luân ca nhân th.


 

Autres livres:

Diario de un invierno en Tokio

Diario De Un Invierno En Tokio

 • 80 pages
 • 12€ 11,4€
Histoire d’une âme

Histoire D’une ã¢me

 • 18,91€ 17,97€
 • livre sans stock
Thought Power

Thought Power

 • 15,34€ 14,57€
 • livre sans stock
Thought Power

Thought Power

 • 8,34€ 7,93€
 • livre sans stock
 
 
 

 

Rechercher: titre, auteur, ISBN...